Czym jest odszkodowanie za uszkodzone auto i jak je uzyskać? 

0
116

Czym jest odszkodowanie za uszkodzone auto i jak je uzyskać? 

Zazwyczaj sprawcą naszego nieszczęścia jest inna osoba. Warto zatem wiedzieć, kiedy przysługuje nam odszkodowanie od sprawcy szkody i jak się o nie ubiegać. 

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprawcy powstaje, jeżeli spełnione są trzy przesłanki:

  • ïmiało miejsce zdarzenie, z którym przepisy prawa łączą obowiązek naprawienia szkody,
  • ïpowstała szkoda której poszkodowany doznał wbrew własnej woli,
  • ïistnieje związek między zdarzeniem a szkodą.

Odszkodowania za uszkodzone auto możemy starać się uzyskać na kilka sposobów 

  • OC,
  • AC,
  • kieszeń sprawcy. 

Nie znając sprawcy i nie mając wykupionego AC, powinniśmy wezwać na miejsce zdarzenia policję, która udokumentuje uszkodzenia oraz wszystkie pozostałe okoliczności zdarzenia. Warto rozejrzeć się czy nigdzie w pobliżu nie ma monitoringu, ani świadków szkody. Jeżeli nie, znalezienie sprawcy może okazać się bardzo trudne, wręcz niemożliwe. 

Dużo prościej jest w przypadku, kiedy znamy winowajcę. Możemy spróbować dogadać się z nim oraz pobrać gotówkę w ramach rekompensaty za zaistniałą szkodę. Ważne jest, aby wartość pieniężna była w stanie pokryć całe koszty naprawy samochodu! Jeżeli są one wysokie warto spisać oświadczenie i ubiegać się o zwrot pieniędzy z OC sprawcy. Sam proces dochodzenia odszkodowania od zakładów ubezpieczeń często jest żmudny i czasochłonny. 

Co  w sytuacji, kiedy nie możemy dogadać się ze sprawcą?

W tym wypadku zmuszeni jesteśmy zawiadomić policję. Po przyjeździe dokonuje ona oględzin sytuacji, przygotowuje protokół oraz załącza do niego odpowiednie zdjęcia wraz  z danymi osób zainteresowanych sprawą.

Znacznie prościej jest w chwili kiedy posiadamy AC. Zaistniałą szkodę należy zgłosić jak najszybciej do firmy ubezpieczeniowej, by mogła ona jak najszybciej rozpocząć postępowanie i wycenić zniszczenie. Na miejsce zdarzenia warto również wezwać policję, która sporządzi notatkę. Może mieć ona znaczący wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia AC. 

Ubieganie się o odszkodowanie wymaga znajomości prawa oraz sporo czasu. Czasami warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże nam uzyskać odszkodowanie nie tylko za szkodę na pojeździe, spadek jego wartości, ale też za straty, które wynikły z tymczasowego braku samochodu. Może on również reprezentować Nas w postępowaniu sądowym, które jest konieczne, gdy wypłacona należność nie pokrywa całkowicie kosztów przywrócenia auta, do stanu sprzed zdarzenia. 

Miałeś stłuczkę, a wypłacone odszkodowanie Cię nie satysfakcjonuje! Polecamy skontaktować się z radcą prawnym takim jak – Radca-franczak.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ